Home Privacybeleid

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De NCA Portugal, ingeschreven in het Portugese register van verenigingen onder de naam: Associação Clube Neerlandês (vanaf nu te noemen: NCA), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NCA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NCA verstrekt. NCA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

WAAROM NCA GEGEVENS NODIG HEEFT

NCA gebruikt de volgende gegevens als volgt:

  • Uw voor- en achternaam om uw persoonlijke lidmaatschapskaart te kunnen produceren
  • Uw adresgegevens om u onze clubbladen zoals Blik op Portugal, de jaarlijkse Portugal Gids en uitnodigingen zoals voor de Nieuwjaarsborrel te kunnen toesturen
  • Uw telefoongegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
  • Uw e-mailadres om u de NCA nieuwsbrief toe te sturen en eventueel contact met u op te nemen bijvoorbeeld om een adreswijzigingen te verifiëren
  • Uw ip-adres om het gebruik van onze website in kaart te brengen.

 

HOE LANG NCA GEGEVENS BEWAART

NCA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard nadat uw lidmaatschap is beëindigd. Uw e-mailadres gebruiken wij daarna nog voor het verzenden van de NCA Nieuwsbrief, die sturen wij ook naar niet-leden.  Indien u daar geen prijs meer op stelt kunt u dat via de ‘uitschrijven’ optie in de Nieuwsbrief aangeven. Uw e-mailadres wordt dan niet langer bewaard.

 

DELEN MET ANDEREN

NCA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de verzending van onze clubbladen zoals ‘Blik op Portugal’, de jaarlijkse Portugal Gids en uitnodigingen zoals voor de Nieuwjaarsborrel,  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van NCA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NCA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

NCA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan NCA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NCA heeft hier geen invloed op.

NCA heeft Google geen toestemming gegeven om via NCA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ncaportugal.com . NCA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

NCA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NCA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met NCA op via info@ncaportugal.com.
portugalgids.ncaportugal.com is een website van NCA.

NCA is als volgt te bereiken:
Postadres: NCA Portugal, Apartado 203, 8400-999 Lagoa
Vestigingsadres: Cabeço das Pias, recepçao, 8400-528 Carvoeiro LGA
Telefoon: 282 353 333
E-mailadres: info@ncaportugal.com