– Vereniging voor Nederlanders en Vlamingen die voor korte of langere tijd in Portugal verblijven. Informatie verstrekken. Maandelijks magazine “Blik op Portugal”. Zomeruitgave “Blik op Algarve”. Bekendheid geven aan diensten en producten van Nederlandssprekenden in Portugal. Organiseren van activiteiten voor het versterken van de banden en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen van Nederlandstaligen onderling. Inzamelen van geld en goederen voor goede doelen.
– Voorzitter: Margaret Krijnen
– Secretariaat: Michele Wolters
– NCA Portugal
– Apartado 203 – 8400-999 – Lagoa – Algarve – Portugal
– Tel: 282 353 333
– E-mail: info@ncaportugal.com
– Website: online.ncaportugal.com