Home NCA Portugal Het bestuur

Het bestuur

De statuten en het interne reglement zijn vastgelegd. De oprichting is gepubliceerd in de Portugese staatscourant ‘Diário da República’ van 12 mei 2005.

Op dit moment bestaat het bestuur uit

Joost Rombouts, voorzitter
Jos de Raaij, penningmeester
Corien den Ouden, secretaris
Margaret Krijnen
Bruno Fermin Melo
Edwin Geelen